nothing
                     
      Cyprian T. Lachowicz

      Matlab Scilab Maxima
     
Opis i przykłady zastosowań

       Oficyna Wydawnicza Opole 2005
  • Spis treści (pdf), rysunków i tablic (pdf)

  • Przykładowe rozdziały (4.3.4 i 8.3)
  • Kody źródłowe programów (r.13,  r.13 ,  r.17

  • Cząstkowe równania różniczkowe (pdf)

  • Listy (pdf)
  • Odpowiedzi do zadań (zip)
              Errata

Autor stylu Chris Laurel                                                                                   Cyprian T. Lachowicz, 2006