nothing


Scicos młodszy brat Simulinku

Wprowadzenie
Przykład 1.  Prosty generator przebiegu sinusoidalnego
Przykład 2.  Całkowanie przebiegu zadanego dyskretnie
Przykład 3. Układ ze sprzężeniem zwrotnym
Przykład 4.  Równanie różniczkowe pierwszego rzędu 
Przykład 5. Układ drgający z tarciem
Problemy nieco bardziej skomplikowane

Autor stylu Chris Laurel                                                                                                        Cyprian T. Lachowicz, 2006