nothingGaleria Leonarda da Vinci

screenshot
screenshot
Dłonie Pejzaż
screenshot
screenshot
szkic Starzec
screenshot
screenshot
Groteska Człowiek i wiry
(mechanika płynów)
screenshot
screenshot
Ferroniere Grupa starców

Autor stylu Chris Laurel                                                                                                     Cyprian T. Lachowicz, 2006