nothing


Metody numeryczne w mechanice

Tematyka ćwiczeń
 • Płaska płyta z otworem  (No. 00), Prost wspornik zginany (No. 01)
 • Kratownica płaska (No. 02; część 0,1,2 i 3)
 • Kratownica przestrzenna (No.03a),  Rama przestrzenna (No. 03)
 • Płyta usztywniona (No. 04), Rozciągana Płyta z otworem (No. 05)
 • Wyboczenie pręta (No. 07), Utrata stateczności płyty (No.08);
 • Przykład 3 (femap) - utrata stateczności
 • Rura (No.9), Połaczenie rur (No. 09b), Przykład 13 (femap)
 • Pryzma (No.11),  Kostka (No. 10) 
 • Przykład 4 (femap) - modelowanie parsolidów
 • Przykład 12 (femap) - model osiowo- symetryczny
 • Przykład 14(femap) - korpus 
 • Zdanie kontaktowe (No.13)
 • Własne na zaliczenieStudia dzienne
Postępy w ćwiczenach
 1. Grupa 
 2. Studia zaoczne - wszystkie grupy
     Propozycje zadań do zaliczenia  z ćwiczeń  1, 2, 3  ocena bazowa (3.5)
       1. Indywidualnie dobrać wymiary, materiał, przekroje poprzeczne (T lub H  lub
           inny)
       2. Model musi zostać wykonany w Femap'ie oraz obliczony w NX NASTRANIE 

Wykład (egzamin)

Zadanie do samodzielnego wykonania 
przykład -rozwiązania

Studia zaoczne

Zadanie do samodzielnego wykonania
ocena podstawowa (3) -
przykład -rozwiązania,
                                        inny przykład
ocena podniesiona do  (4)   wykorzystać bibliotekę Matlaba  Calfem do                                                      sprawdzenia zadania na ocene (3)
                                               (biblioteka Calfem)
ocena  podniesiona do (5)   wykonać (3) i (4) oraz wykorzystując metodę                                                 Ritz' a wyznaczyć ugięcie belki
                                             (przykład w Maxime)Autor stylu Chris Laurel                                                                                                        Cyprian T. Lachowicz, 2006