nothing

Kilka cytatów
... On ne trouvera point de Figures dans cet Ouvrage. Les méthodes que j'y expose ne demandent ni construction, ni raisonnemens géométriques ou méchaniques, mais seulement des opérations algébraiques...
J. L. de la Grange (Lagrange), Méchanique Analitique, 1788.

Popularność paranauki.  H. L. Mencken. Nietrudno zrozumieć dlaczego człowiek z gminu nienawidzi nauki. Nienawidzi jej, ponieważ jest złożona, ponieważ w sposób niemożliwy do zniesienia obciąża jego ograniczoną zdolność pojmowania. Szuka więc drogi na skróty.
Absolutnie politycznie niepoprawne. H. L. Mencken. Kosmogonie jakie tworzą uczeni są niezmiernie złożone. [...] Kosmogonia zawarta w Księdze Rodzaju jest wszakże tak prosta, że pojmie ją każdy kmiot. Jest wyłożona w kilku zdaniach. [...] Akceptuje ją więc z entuzjazmem, i ma jeszcze jeden powód, by nienawidzić mądrzejszych od siebie.
Nieco zarozumiały de Laplace. Napoleon pyta Lapalce'a: Dlaczego w Pana teorii brak jest odniesienia do Boga? Ten odpowiada: Sire, ta hipoteza nie była mi do niczego przydatna...

Izaak Newton i Linus Benedict Torvalds Jeśli byłem w stanie spojrzeć dalej, to tylko dlatego, że stałem na ramionach olbrzymów....... (Newton).
Jestem skłonny słuchać raczej Newtona niż ...... ( "karłów" lub księgowych). Choć umarł prawie trzysta lat temu, mniej zasmradza pokój" (Linus(x)).


Autor stylu Chris Laurel                                                                                                  Cyprian T. Lachowicz 2016