nothing          Tematy prac dyplomowychModelowanie i symulacje układów mechanicznych w programie Scilab/Scicos  

GRZEGORZ KOZIMOR, Opole 2011

Modelowanie trwałości zmęczeniowej ogniwa łańcucha podajnika zgarniakowego
Artur Suchy, Opole 2011


OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI RAMY NOŚNEJ WÓZKA CHWYTAKOWO-HAKOWEGO
PIOTR GLANOWSKI, Opole 2010

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAKŁADKOWYCH POŁĄCZEŃ NITOWYCH
W PROGRAMIE FRANC2DL
Jan Stanusz, Opole 2010

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE WIELOWARSTWOWYCH POŁĄCZEŃ ADHEZYJNYCH W PROGRAMIE FRANC2DL
KRZYSZTOF MIEMIEC, Opole2010

Analiza dynamiczna płyty pojazdu studialnego
 
Damian Wojciechowski, Opole 2009


Optymalizacja konstrukcji naczepy wywrotki
 
 Aleksandra  Frydrych, Opole 2008

Optymalizacja konstrukcji oraz technologii wytwarzania wytłoczki zespołu zawieszenia samochodu

 Robert Fuhl,  Opole 2008

Modelowanie zagadnień dynamicznych w programie MSC Patran/Nastran/Dytran
 Piotr Gajdziński, Opole 2008


Obliczenia wytrzymałościowe belki czołowej podwozia lokomotywy
 Mariusz Przybył, Opole 2007 (jpg)


Numeryczna analiza konstrukcji naczepy samochodowej za pomocą
 programu  MSC Patran / Dytran 
Łukasz Włodarski, Opole 2006  (jpg)


Analiza metodą elementów skończonych konstrukcji naczepy samochodowej przy użyciu programu MSC Nastran / Marc
Tomasz Gach, Opole 2006  (jpg)

Modelowanie zagadnień liniowej i nieliniowej mechaniki pękania 
Andrzej Dwojak, Opole 2004 (jpg)

Projekt wirówki do miodu
Łukasz Chlipała,Opole 2004 (png)

Projekt zasobnika na piasek
Michał Hońka, Opole 2004 (jpg)

Numeryczna analiza wzrostu pęknięcia zmęczeniowego w próbkach ze stali 10HNAP przy zginaniu ze skręcaniem
Sebastian Baran, Opole 2003

Projekt suwnicy bramowej o regulowanym rozstawie osi
Adam Kot, Opole 2003 (jpg)

Numeryczna analiza stanu naprężenia i odkształcenia w sicie wymiennika ciepła
Tomasz Daniek, Opole 2002 (jpg)

Numeryczna analiza stanu naprężenia i odkształcenia w pokrywie zbiornika ciśnieniowego
Piotr Helman, Opole 2002

Analiza wytrzymałościowa ramy wagonu cysterny
Michał Wójcicki, Opole 2001 (jpg)

Budowa urządzeń do badania próbek krzyżowych przy zgodnym i niezgodnym w fazie rozciąganiu i ściskaniu na jednoosiowej maszynie zmęczeniowej
Krzystof Stępień i Norbert Szydło, Opole  2000

Urzadzenie do badań próbek krzyżowych  przy zgodnym i niezgodnym w fazie rozcią ganiu i ściskaniu
Marek Stawaś, Opole 1999


Tematy na rok 2009/10

Modelowanie trwałości zmęczeniowej ogniwa łańcucha przenośnika zgarniakowego


Modelowanie wzrostu pęknięć zmęczeniowych w wirujących elementach maszyn (studia dzienne)
Uwagi i komentarze:
Szczegóły dotyczące celu oraz zakresu proponowanych prac bezpośrednio u autora tematów.

Autor stylu Chris Laurel                                                                                                                    Cyprian T. Lachowicz, 2006