nothing


Praca przejściowa
 

Projekty do wykonania Zadania projektowe. Materiały pomocnicze dostępne w wewnętrzej sieci KM i PKM , lub u prowadzącego.
Pliki zabezpieczone sa hasłem -> ulubiony  program
obliczeniowy prowadzacego
 1. Projekt  układu jezdnego                    -  max -> db   (4)
 2. Projekt windy                                   -  max -> db   (4)
 3. Projekt przenośnika łańcuchowego      -  max -> pdst (3.5)
 4. Projekt przenośnika rolkowego           -  max -> pdst (3.5)
 5. Projekt przenośnika taśmowego         -  max -> pdst (3.5)
 6. Projekt  napędu stołu obrotowego      -  max -> db     (4)
 7. Projekt napędu korbowego                -  max -> pdst  (3.5)
 8. Projekt  napędu ze śrubą pociągową   -  max -> pdst (3.5)
 9. Projekt portalu dźwignicy                  -  max -> db  (4)
 10. Projekt napędu mimośrodowego o      - max  -> bdb (5)           regulowanym skoku
 11. w miarę potrzeby pojawią się inne propozycje                 
W celu wyrównania poziomów trudności projetów ocenionych niżej, prowadzacy może i na pewno rozszerzy zakres wymaganej dokumentacji


Zakres projektu wersja najogólniejsza:
1.  Wykorzystać obliczenia wzorcowe  zawarte w materiałach
     pomocniczych w zakresie dobru napędu,
2.   Dobór materiałów na poszczególne elementy, określenie naprężeń dopuszczalnych, 
3.  Obliczenia wytrzymałościowe i zmęczeniowych poszczególnych
     elementów,
4.  Obliczenia  ułożyskowania, smarowania i uszczelnienia,
5.  Obliczenia połącząń wpustowych, klinowych lub wielowypustowych,
6.  Opracowanie konstrukcji poszczególnych podzespołów,
7.  Wykonanie rysunków konstrukcyjnych części niestandardowych,
8.  Opracowanie rysunku złożeniowego,
9.  Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej,

10. Dodatkowe wskazane przez prowadzącego  w przypadku braku  postępu w realizacji projektu

Kontrola postępów:

1. Sukcesywnie na zajęciach

Termin ostateczny oddania projektów:   przedostatnie zajęcia

Dostępne oprogramowanie
 • Scilab & Scicos (darmowy)
 • Maxima (darmowy)
 • Maple 
 • Matlab & Simulink
 • CalculiX (darmowy)
 • NX Femap (dostęny sieci w KMi PKM)
 • FreeCad  (darmowy)
 • Catia
 • Invetor
Literatura
 • Scilab Maxima
 • Polskie Normy

 • Dąbrowski Z., Maksymiuk M., Wały i osie, PWN 1984

  Dietrych J., Kocańda S., Korewa W., Podstawy konstrukcji maszyn, tomy I , II, III WNT Warszawa

  Dobrzański T. Rysunek Techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, najnowsze wydanie

  Dziama A. Metodyka konstruowania maszyn, PWN, Warszawa

  Kurmaz L.W., Podstawy konstruowania maszyn. Projektowanie, Wydawnictwo                             Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce

  Kocańda S., Szala J., Podstawy obliczeń zmęczeniowych, PWN

  inne według inwencji studenta

 


Autor stylu Chris Laurel                                                                                                        Cyprian T. Lachowicz, 2006