nothing


Modelowanie  Wspomagające Projektowanie Maszyn
 
Program wykładu 
1.Założenia upraszczające stosowane w modelowaniu        
2. Tworzenie modelu fizycznego układu mechanicznego
 • Podział układu na pod układy
 • elementy translacyjne, masy, sprężyny, tłumiki, liny, tarcie 
 • elementy obracajace się  masy, sprężyny, tłumienie

3. Formułowanie równań modelowych i metody ich rozwiązywania, przykłady

4. Identyfikacja parametrów układu


5. Metody weryfikacji modelu


6. Zaawansowane metody modelowania układów wielomasowych


7. Formułowanie i rozwiązywanie zadań dynamiki


8. Kształtowanie elementów maszyn na podstawie kryterów wytrzymałościowych


9. Zagadnienia nieliniowe


10. Metody optymalizacji
 Projekty do wykonania
Zadania projektowe. Materiały pomocnicze dostępne w wewnętrzej sieci KM i PKM , lub u prowadzącego.
Pliki zabezpieczone sa hasłem -> ulubiony  program
obliczeniowy prowadzacego
 1. Modelowanie układu jezdnego                   -  max -> bdb    (5)
 2. Mechanizm jazdy z falownikiem                  - max -> pdb   (4.5)
 3. Mechanizm jazdy z dwoma prękościami       - max -> pdb (4.5)
 4. Modelowanie windy                                  -  max -> pdb   (4.5)
 5. Modelowanie przenośnika łańcuchowego     -  max -> pdst (3.5)
 6. Modelowanie przenośnika rolkowego          -  max -> pdst (3.5)
 7. Modelowanie przenośnika taśmowego        -  max -> pdst (3.5)
 8. Modelowanie napędu stołu obrotowego      -  max -> db     (4)
 9. Modelowanie napędu korbowego               -  max -> pdst  (3.5)
 10. Modelowanie napędu ze śrubą pociągową   -  max -> pdst (3.5)
 11. Modelowanie portalu dźwignicy                  -  max -> bdb  (5)
Sumowanie ocen z projektów
 • Trzy projekty za 3.5 dają  na zaliczenie                     ocenę 4.5.
 • Dwa projekty za 3.5 oraz jeden za 4 dają  na zaliczenie ocenę 5.
 • Jeden za 4.5 oraz jeden za 3.5 dają na zaliczenie          ocenę 5.                    
Projekty poprawanie wykonane gwarantuja ocenę na zaliczenie zgodnie z opisem powyżej

Zakres projektu:
1.  Obliczenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w materiałach
     pomocniczych
2.  Analiza przynajmniej dwóch różnych rozwiązań konstrukcyjnych
     (projekt nr1 wymaga tylko jednego rozwiązania)
3.  Inne wskazane przez prowadzącego

Forma (zgodna z pokazaną w materiałach pomocniczych):
1. Sprawozdanie zawierajace wszystkie wykonane obliczenia  wraz z porównaniem analizowanych rozwiązań
2. Niezbędne rysunki pokazujące schematycznie przyjęte rozwiązanie
3. Dodatki wskazane przez prowadzącego

Kontrola postępów:
1. Sukcesywnie na zajęciach

Termin ostateczny oddania projektów:   przedostatnie zajęcia

Postepy w pracy
Wykład: obecności/zaliczenie
Dostępne oprogramowanie
 • Scilab & Scicos (darmowy)
 • Maxima (darmowy)
 • Maple 
 • Matlab & Simulink
 • CalculiX (darmowy)
 • NX Femap (dostęny sieci w KMi PKM)
Literatura
 • Scilab Maxima
 • Henryk Achtelik, Józef Grzelak; Ćwiczenia laboratoryjne z modelowania i symulacji układów mechanicznych w programie MATLAB- Simulink. Skrypt 269 Politechniki Opolskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej  2005.
 • Ryszard Beniak, Piotr Wach; Zadania z dynamiki układów elektro-mechanicznych przy zastosowaniu Maple V, Skrypt 220 Politechniki Opolskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej  1999.
 • Rafał Palej; Algebra komputerowa w mechanice. Politechnika Krakowska, Kraków 2000.
 • SEW Materiały ze strony internetowej 
 • Materiały pomocnicze
 


Autor stylu Chris Laurel                                                                                                        Cyprian T. Lachowicz, 2006