nothing


Informatyczne Podstawy Projektowania

Inżynieria Środowiska
Program wykładu (będzie pojawiał się sukcesywnie)
  • Podstawy Scilaba 
  • Budowa algorytmu
  • Analiza statystyczna 
  • Numeryczne rowiązywanie równań rożniczkowych
  • Wstęp do metody elementu skończonego
Zadania do samodzielnego wykonania
    Tematy zadań zaliczeniowych  2014

    Przykład rozwiązania
Grupy ćwiczeniowe
Dostępne oprogramowanie (freeware)
  • Scilab 5.0.2 (www.scilab.org)
  • Maxima (http://maxima.sourceforge.net/)
Literatura


Autor stylu Chris Laurel                                                                                                        Cyprian T. Lachowicz, 2006